Академията

Очаквайте скоро детайлна информация за пускането на първата по рода си академия за предприемачи в сферата на мрежовия маркетинг. Ето малко предварителна информация:

Академията се състои от 6 модула, които покриват основни и напреднали умения за успех в бизнеса.

Кратко описание на модулите:

  • Модул 1 (Стартиране в мрежовия маркетинг): Модул покриващ предисторията на предприемачеството и развитието на мрежовия маркетинг като индустрия и опция за модерно предприемачество. Полагане на нагласа за успех и преглед на фундаменти за успех в мрежовия маркетинг.
  • Модул 2 (Да разберем професията): Потапяне в етиката и културата на успешните лидери в мрежовия маркетинг. Сравнение на добри и лоши практики в индустрията и разграничаването на аматьори и професионалисти.
  • Модул 3 (Развитие на нужни умения): Развитие на 7 основни умения за успех в мрежовия маркетинг и/или във всяка професия изискваща продажбени умения и развитие на екип и лоялност. Разглеждане на напреднали умения и технологични решения за успех.
  • Модул 4 (Изграждане и управление на екипи): Развитие на лидерски умения и умения за сформиране, управление и мотивиране на екип. Работа върху комуникационни умения, умения за водене на преговори, работа от разстояние и целеполагане на ниво екип.
  • Модул 5 (Лидерство в мрежовия маркетинг): Идентифициране на таланти в екипа и създаване на екипна култура на постоянен растеж. Как да бъдем лидери и пример на промяната.
  • Модул 6 (Ораторско майсторство и ефективна комуникация): Развитие на умения за разказване на пленителни истории, ораторско майсторство и ефективна употреба на езика на тялото. Силата на събитията и тяхното място в успеха на вашия мрежов маркетинг бизнес.

Задължителни книги за академията

  • очаквайте скоро…

Ценови пакети и опции за академията

  • очаквайте скоро…